Bunkring

Olavsvern logistikkbase utvikles til en ”single source of supply” knyttet til maritime operasjoner. UnoX har overtatt tankanlegget på Olavsvern og tilbyr lagring og tanking av bunkersolje og drivstoff døgnet rundt.