Lagring

Olavsvern base tilbyr lagerløsninger i fjellhall, ved kai og bakareal. Lagrene som tilbys har forskjellige størrelser og funksjoner tilrettelagt for ulikt industribruk. Vi tilbyr utvendig og innvendig lager, kaldlagring eller oppvarmete lagerfasiliteter.

Inne i fjellhallen finner man i dag lagerhaller av ulik størrelse, alle av svært høy kvalitet med oppmalte vegger og tak med betonggulv. Lagerfasilitetene inne i fjellet er oppvarmet til optimal temperatur. Noen av disse hallene har allerede ferdig oppsatte lagersystem.

Ved kai og bakanlegg finnes det også ulike lagerløsninger, disse er spesielt utviklet for å støtte opp om verkstedfasiliteter. Det vil her også være mulig å bygge ut lagringsplass da det er store ledige arealer rundt kai og bakareal.