Verksteder

Fjellhallen

Verkstedene i den 25 000 m2 fjellhallen er godt belyst, har gulv av høykvalitets betong, vegger og tak er oppmalt i hvitt. Fjellhallen er oppvarmet til optimal temperatur. I tilknytning til verkstedene ligger det en rekke lagerhaller og kontorer. Verkstedene er utstyrt med avtrekk.

_JK66293 copy

I fjellhallen finner du en dokk som er tilpasset innendørs testing, vedlikehold, reparasjon og ombygging av fartøy og andre komponenter. Deler av dokken kan omgjøres til en tørrdokk ved hjelp av et høyhastighets pumpesystem. På langsiden av dokkene er det verksteder med ulike funksjoner med port mot dokken og mot adkomsttunnel.

Tilgang til fjellhallene har noe begrenset høyde og bredde.

 

Kai

Ved den ISPS-godkjente kaiene kan vi tilby verksted av ulik størrelse og funksjon. Verkstedene har avtrekk, garderobefasiliteterog tilhørende kontorer. Verkstedene ved kai er utrustet med forskjellige typer last- og kranfunksjoner.

_JK66366 copy

Bakareal

Verksted på bakareal er av forskjellig størrelse. Noen av disse verkstedene er spesielt godt egnet til oppbevaring og lagring på grunn av sin størrelse. Det vil også være muligheter for å utvide verkstedområdene da det er store ledige areal på bakarealet.

I samarbeid med en av Nordens største entreprenører, er vi klare for å skreddersy løsninger for våre leietakere.