Vilkår for vinterlagring

← Tilbake til Vinterlagring

Generelt
Kontrakten gjelder fra angitt dato. Vi forbeholder oss retten til å kjøre ut kjøretøy når forholdene tillater det. Eieren av kjøretøyet vil bli varslet. All trafikk inn i fjellet skal være med ledsager.

Begrensninger
Maks lengde med drag: 9.40 m
Maks høyde ved innkjøring: 3.20 m
Maks høyde i dokk: 11.5 m

Forsikring og ansvar
Kunden er ansvarlig for å tegne forsikring som dekker de lagrede gjenstandene mot brann, hærverk, tyveri og andre skader/tap, da dette ikke dekkes av Olavsvern Group sin forsikring. Lagring skjer på eget ansvar. Ved skade på objekt påført av vårt personell dekker Olavsvern egenandelen.

Sikkerhetskrav
Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens/båtens eget tanksystem, må tas ut av kunden før plassering. Se huskeliste. Alle vanntanker/røropplegg for vann på bobiler/campingvogner/båter må tømmes/dreneres før innkjøring. Likeledes bør båtmotorer, som ikke har lukkede kjøleannlegg, dreneres. Kunden må sørge for at batteriet til bobil/campingvogn er frakoblet, eller ev. avslått hovedstrømsbryter, under lagring, samt klargjøre for frakobling av bilbatteri (fjerne deksler m.m). Batterier på båter må frakobles av eier, ev. avslått hovedstrømsbryter.

Båt i dokk
Det gis ikke adgang til å arbeide på objekter i leieperioden. Det er heller ikke plass for å komme til objektene under vinterlagringsperioden. Ved ekstraordinært arbeid eller behov for ettersyn kan avtales for hvert tilfelle, men et pristillegg må påberegnes. Eier vil bli fakturert for medgått tid. Minimum 30 minutter. Vedlikeholds strøm etter egen måler. Kr 1.80.- pr kW.

Inn/utlevering
All utlevering skjer etter avtale minst to dager i forveien, uansett dato som er satt opp for utlevering. Inn/utlevering utenom de oppsatte periodene foregår kun etter avtale, og faktureres etter medgått tid. Tilgjengelig mellom 09.00 – 15.00.

Vi gjør ekstra oppmerksom på at det ikke er tilgang til objektene i vinterlagringsperioden. Ved behov for ettersyn eller tilgang til objekt vil eier bli fakturert for medgått tid. Minimum 30 minutter. Pris per time kr. 600,-.

Betaling
Faktura for vinterlagring sendes ut forløpende. 14 dagers betalingstid.

Huskeliste – Har du husket å…

  1. Tømme toalettet?
  2. Tømme vanntank og rør for forbruksvann?
  3. Koble fra gass (om mulig fjern gassflasker)?
  4. Ta med eiendeler du vil få bruk for?
  5. Klargjort for avkobling av batteri?
  6. Ha så lite drivstoff som mulig på tanken?

← Tilbake til Vinterlagring