Om Olavsvern

Den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø, ble i 2013 omgjort til en base for petroleumsaktivitet i nordområdene. Syv investorer har gått sammen om å etablere Olavsvern Group AS som skal betjene økt petroleumsaktivitet i Barentshavet og det nordlige Norskehavet. Visjonen er å utvikle en verdensledende klynge innenfor arktisk subsea. Olavsvern bygges ut til å bli «singel source of supply».

Olavsvern base har:

 • 25 000 m2 fjellhaller
 • 13 000 m2 bygningsmasse bestående av:
  • Kontorer
  • Lager
  • Verksted
  • Kantiner
  • Pendlerhotell
 • 3 000 m2 ISPS-godkjent kai
 • 106 000 m2 bakareal

I samarbeid med en av Nordens største entreprenører, er vi klare for å skreddersy løsninger for våre leietakere.